Diana’s intro (2016) (Publicity)

blog-item

«Χρώματα»
19 Οκτωβρίου 2016
MERES Multifunctional Space

English

Christou works sings lyricism with an intention to colour, mark making and self-expression. His works initially screams out angst and a gestural physicality of attacking a canvas but when we digest the work and look at it for a while, it becomes fluid, calm and serene. He is careful of the marks, the choice of colour and how the lines connect with each other.

Thinking deeper, does his work evoke a sense of symbolism? We, as viewers recognise shapes, logos and visual references we come across everyday. Could they be a flock of birds grouping together in the sky or a road sign where we are told where to be?

Christou manages his works with a formal quality of shape and Modernist composition which reflects an Abstract Expressionism following, but he has gone beyond this and attacked or rather collaborated with a surface where paint meets arm which meets emotion which meets ambiance.

Looking closer to Christous’ work, it is harmonious but with an attention to make apparent the exact shapes we recognise. There are squares, ovals and circles. There are colours which remind us of a sunset, a couple falling in love through minimal ‘happy’ colours and gestures of free speech in street art.

The physical application of paint suits Christou’s physique in its scale. The sensitive quality of marks made describes his free thinking and broad mindedness but most importantly his dominant shapes and colours shouts out that he is aware of how we can be suffocated by this overwhelming visual world we live in. I like looking at Christous’ work. His canvasses make me recognise what is familiar to me or what I may have missed.

Diana Ali
Curator/ Artist
www.dianaali.com
London
United Kingdom

Ελληνικά

Η δουλειά του Χρίστου χαρακτηρίζεται από ένα λυρισμό, με πρόθεση να «χρωματίσει», να «σημαδέψει» και να τονίσει την έκφραση των συναισθημάτων του. Αρχικά η δουλειά του, βγάζει μία αγωνία και μία επιθετικότητα προς τον καμβά, αλλά αφού κανείς την παρατηρήσει πιο προσεκτικά και την «χωνέψει», μετατρέπεται σε απαλή, ήρεμη και γαλήνια μορφή συναισθημάτων. Είναι προσεκτικός στην επιλογή των κινήσεων του στον καμβά, στις επιλογές των χρωμάτων του, καθώς και στη μεταξύ σύνδεση των γραμμών του.

Αναλύοντας περαιτέρω, μήπως η δουλειά του προκαλεί μία αίσθηση συμβολισμού? Εμείς οι παρατηρητές, αναγνωρίζουμε σχήματα, λογότυπα και οπτικές αναφορές που συναντάμε στην καθημερινότητα μας. Μπορεί να είναι ένα ομαδοποιημένο σμήνος πουλιών στον ουρανό ή ένα οδικό σήμα, που να μας λέει που πρέπει να είμαστε?

Ο Χρίστου, διαχειρίζεται τη δουλειά του με ποιότητα στο σχήμα και μοντέρνα σύνθεση που αντανακλά σε αφηρημένο εξπρεσιονισμό, αλλά έχει προχωρήσει πέρα από αυτό και «επιτίθεται» ή καλύτερα συνεργάζεται με την επιφάνια έτσι που το χρώμα συναντά το χέρι, το οποίο συναντά τη συγκίνηση, που συναντά το συναίσθημα.

Βλέποντας από ακόμα πιο κοντά τη δουλειά του Χρίστου, παρατηρούμε την αρμονία αλλά και την απαραίτητη προσοχή, στην ανάδειξη των σχημάτων που αναγνωρίζουμε.
Υπάρχουν τετράγωνα, ωοειδή σχήματα και κύκλοι. Χρώματα που παραπέμπουν σε ηλιοβασιλέματα, ένα ζευγάρι που ερωτεύεται μέσα από μινιμαλιστικά «ευτυχισμένα» χρώματα, αλλά και χειρονομίες ελεύθερης έκφρασης της τέχνης του δρόμου.

Η φυσική εφαρμογή της μπογιάς στον καμβά, ταιριάζει απόλυτα με τη φυσική και την πνευματική διάπλαση του Χρίστου. Τα ευαίσθητα ποιοτικά σημάδια, περιγράφουν την ελευθερία της σκέψης και το ανοικτό μυαλό του, αλλά πιο σημαντικά απ’ όλα, τα κυρίαρχα σχήματα και χρώματα, «φωνάζουν», ότι αναγνωρίζει το πόσο εύκολα μπορεί κανείς να «πνιγεί» από αυτόν τον οπτικό κατακλυσμό μέσα στον οποίο ζούμε.

Μ ‘αρέσει να βλέπω τη δουλειά του Χρίστου. Οι καμβάδες του μου επιτρέπουν να αναγνωρίζω τί μου είναι γνώριμο και τί μπορεί να έχω επιθυμήσει.

Diana Ali
Curator/ Artist
www.dianaali.com
London
United Kingdom

Leave a comment